OGTT (ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ )
Oral glukoz tolerans testi olarak adlandırılan test , vucudun glukozu kullanma  ve kandan  atılma kabiliyetini gösteren bir testtir.Şeker hastalığı, prediyabet (Gizli şeker),gebeliğe bağlı şeker hastalığının tanısını koydurur.
Hastalara teste başlamadan 3 gün öncesinden en az 150 g/gün karbonhidrat içeren normal bir beslenme uygulanır.Hastaların hiçbir fiziksel aktivitesi kısıtlanmaz. Fiziksel aktivite pankreastan insülin salınımını uyarır.Test günü ilaç kullanılmaz.Test sadece ayaktan hastalara uygulanır. Yatak istirahatı OGTT’yi bozar.Test süresince hasta sigara içmez. Test süresince hasta sadece su içebilir.
Açlık kan şekeri 100-126 arasında olan hastalarda, 
Tüm gebelere 24-28 hafta arasında,
Nedeni açıklanamayan sinir tutulması,
Nedeni açıklanamayan böbrek hastalığı,
Göz dibinde yeni damar  oluşumu, 
Yaygın damar tıkanıklığı olan hastalarda şeker hastalığının teşhisi için yapılır.  
Test 8-10 saat açlıktan sonra yapılır .Teste sabah saat 7.00-9.00 arası başlanır. Bazal plazma insülin düzeyi sabah,günün ilerleyen saatlerinden daha yüksektir. İnsülinin glukoza cevabı sabah daha yüksek, gece yarısı ise en düşüktür. Glukoz Tolerans Testi öğleden sonra yapılırsa yüksek glukoz değerleri elde edilir.Test süresince hasta oturur durumda bulunur.
Hastalara oral verilecek glukoz miktarı:Yetişkinlerde: 75 g glukoz (maksimum İnsülin salınımının elde edildiği glukoz dozu.
 Gebelerde: 75 veya 100 g glukoz. 25 g/ 100 ml glukoz çözeltisi hazırlanır.
Hazırlanan glukoz çözeltisine limon suyu(Askorbik asit içerir) ilave edilmez.Limon suyu ilavesi glukoz oksidaz ölçüm metodunda sonuçların daha düşük çıkmasına neden olur.
Hastadan venöz kan :  Glukoz yüklemesinden 10 dakika önce ve glukoz yüklemesi yapıldıktan 120 dakika sonra alınır .
Gebelerde açlık plazma glukozunun 126’nın üstünde olması veya rastgele alınan örnekte plazma glukozunun 200’ün üstünde olması diabet tanısı için sınır değerdir.  Eğer hiperglisemi bulguları açık olarak saptanamazsa tanı sonraki günlerde OGTT yapılarak doğrulanmalıdır. OGTT gebeliğin 24-28. haftasında uygulanmaktadır.  Günün herhangi bir zamanında 50 g  oral glukoz verilir.  Eğer 1. saat’ deki kan glukoz konsantrasyonu 140 mg/dl ise OGTT uygulanır.     Ertesi sabah 8-14 saat açlıktan sonra açlık kanı alınır.   100 g  veya 75 g oral glukoz verilir.
  
OGTT 2.saat değeri >200 üzerinde ise Diyabet teşhis edilir.140-199 arası değerler Bozulmuş glukoz toleransı adı verilir.Gebede 75 gr OGTT açlık 92 1.saat 180 2.saat değeri 153 üzerinde ve en az 2 değer yüksekse veya 100 gr OGTT de açlık kan şekeri 92 1.saat 180 2.saat 153 3.saat 140 üzeri ve en az 2 değer yüksekse gestasyonel diyabet teşhisi konur.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile ilgili bilgileri takip etmek için http://endokrin.com.tr/ sitemizi inceleyebilirsiniz.

KAYNAKLAR:


1-Glucose Tolerance Test." University of Maryland Medical Center. 11 Aug. 2006. University of Maryland Medical Center. 9 Sep. 2007. <http://www.umm.edu/ency/article/003466.htm>.


2-"Oral Glucose Tolerance Test During Pregnancy." The Cleveland Clinic Health Information Center. 31 Oct. 2006. The Cleveland Clinic. 9 Sep. 2007. <http://www.clevelandclinic.org/health/health-info/docs/2700/2799.asp?index=9696>.


3-http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/nhanes_07_08/manual_ogtt.pdf