HİPOGLİSEMİ

,1-Hipoglisemi nedir ?
Hipoglisemİ kan şekerinin 60 mg’dl altına düşmesine denir.Hipoglisemi belirtileri kan şekerinin düşüş süresi ve şiddeti ile parellelik gösterir. Hipoglisemi farklı etyolojilere bağlı ortaya çıkan bir tablodur.
2-Vucuttaki glukozun kaynağı nedir?
 Glukoz kana üç kaynaktan gelir: Sindirim sisteminden emilim, karaciğerden glikojenin çözülmesi (karaciğer glukoz verimi) ve karaciğerdeki glukoneojenez. Hipogliseminin oluşumunu açıklayabilmek için açlık, postprandiyal (yemek sonrası) ,postabsorbtiv dönemlerde hormonal ve metabolik durumu bilmek gerekir.Glisemi yaklaşık 90 mg/dl düzeyinde tutulmaya çalışılır.
3-Kan şekerini ayarlayan hormonlar nelerdir?
Glukagon, kortizol, epinefrin, büyüme hormonu kontrinsüler sistemi oluşturular. İntravenöz insülin verilmesinden sonra glisemi düşer ve sonra tekrar yükselir. Gliseminin yüksekliği kontrinsüler sistem tarafından sağlanır.
4-Hipoglisemi tanısı nasıl konur?
Tanı için hipoglisemi semptomları düşük kan şekeri (<55 mg/dl) ve semptomların karbonhidrat verilmekle düzelmesi en geçerli ölçüdür. Buna Whipple Triadı adı verilir. Bununla beraber semptomlar olmasa da gliseminin 55 mg/dl’nin altında olması tanı koydurucu niteliktedir.
5-Beyin Hipoglisemiden nasıl etkilenir?
Beyin karaciğerin ürettiği glukozun %75’ini aldığı ve uzun bir açlık (48 saat) olmadıkça glukoz dışında hiçbir nutritienti besin maddesi olarak kullanmadığı için hipoglisemiden büyük ölçüde etkilenir. Hipoglisemi ventromedial nucleus’u inhibe eder. Lateral hipotalamusu ise uyarır.

5-Hipoglisemide ne gibi belirtiler  olabilir?
Adrenerjik belirtiler
Anksiyete, sinirlilik, titreme, terleme, açlık hissi, çarpıntı, irritabilite, solukluk, bulantı, ateş basması,göğüs ağrısı
Nöroglikopenik belirtiler
Başağrısı, bulanık görme, paresteziler, güçsüzlük, yorgunluk, konfüzyon,kulak çınlaması, unutkanlık, koordinasyon bozukluğu, mental bozukluklar,davranış değişiklikleri, üşüme , sabah uyanma güçlüğü, , kas kontraksiyonlar› ve koma.
6-Hipoglisemiler kaça ayrılır ?
1-      Açlıkta görülen hipoglisemiler:
2-      Reaktif ya da stimulatif hipoglisemi
3-       Factitiouns ya da artifactural insülin uygulamaları
4-      Çocuklukta hipoglisemi

0 yorum to “HİPOGLİSEMİ ”

Yorum Gönder